Lapin teollisuusalueen länsiosa

Tavoite:

Teollisuuskortteleiden välissä suojaviheralueella kulkenut sähkölinja on purettu. Suojaviheralueella ei teollisuusalueen keskellä ole virkistyskäyttöä eikä sitä tarvita teollisuustonttien väliseksi suojavyöhykkeeksi, joten sen osoittamista korttelialueeksi on syytä selvittää asemakaavamuutoksella.

Materiaalit:

60-006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

60-006 Kaavakartta
60-006 Selostus liitteineen
60–006 Poistuva kaava

Selvitykset:

60–006 Luontoselvitys 2020