Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen tehtävänä on järjestää kuntalaisille oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti suunnitellut terveydenhuoltopalvelut sekä edistää asukkaiden terveydentilaa ja hyvinvointia ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä.

Palvelualue vastaa perhekeskuksesta (neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, ennalta ehkäisevä perhetyö, erikoissairaanhoidon lasten ja nuorten poliklinikka) sekä työterveyshuollosta ja geriatrisesta vastaanotosta. Terveyspalvelut huolehtii myös lääkärien ja hoitajien vastaanotoista (kiireetön- ja kiirevastaanotto) sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja suun terveydenhuollosta. Terveyspalvelut vastaa myös erikoissairaanhoitotasoisesta operatiivisesta ja konservatiivisesta toiminnasta. Osastoillamme hoidetaan sekä perusterveydenhuolto- että erikoissairaanhoitotasoista hoitoa tarvitsevia potilaita. Osastohoitoa täydentää Kotisairaala, ”osasto kotona”.

ASIAKASTYYTYVÄISYYSRAPORTTI
Rauman Sosiaali- ja terveystoimialan Terveyspalveluissa viimeisen 30 päivän ajalta.

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Rauma Sote 2016

Duodecim Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus
Sähköisen terveystarkastuksen ja -valmennuksen avulla voit parantaa mahdollisuuksiasi hyvään ja terveeseen elämään ja saada tietoa terveyteesi vaikuttavista tekijöistä. Sähköisen terveystarkastuksen avulla näet, miten elämäntavat vaikuttavat arvioituun elinikääsi ja riskiisi sairastua elinikää lyhentäviin ja elämänlaatua heikentäviin sairauksiin. Terveystarkastuksen jälkeen voit ottaa käyttöösi sähköisen terveysvalmennuksen, jossa voit asettaa itsellesi tavoitteita ja seurata edistymistäsi.
Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus on maksuton palvelu kaikille raumalaisille.

Duodecim – Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus-linkki