Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen tehtävänä on järjestää kuntalaisille oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti suunnitellut terveydenhuoltopalvelut sekä edistää asukkaiden terveydentilaa ja hyvinvointia ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä.

Palvelualue vastaa perhekeskuksesta (neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, ennalta ehkäisevä perhetyö, erikoissairaanhoidon lasten ja nuorten poliklinikka) sekä työterveyshuollosta ja geriatrisesta vastaanotosta. Terveyspalvelut huolehtii myös lääkärien ja hoitajien vastaanotoista (kiireetön- ja kiirevastaanotto) sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja suun terveydenhuollosta. Terveyspalvelut vastaa myös erikoissairaanhoitotasoisesta operatiivisesta ja konservatiivisesta toiminnasta. Osastoillamme hoidetaan sekä perusterveydenhuolto- että erikoissairaanhoitotasoista hoitoa tarvitsevia potilaita. Osastohoitoa täydentää Kotisairaala, ”osasto kotona”.

Asiakastyytyväisyys

Rauman sosiaali- ja terveystoimialan terveyspalveluissa haluamme kuulla asiakkaita, koska jokainen asiakaskokemus on aina ainutkertainen ja siten saamme arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseen. Asiakastyytyväisyyttä on mitattava koko ajan ja sen parantamiseksi on työskenneltävä jatkuvasti.

Haluamme tarjota palveluiden käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden kehittämiseen antamalla välitöntä palautetta kokemuksestaan terveyspalveluissa.

Asiakaspalautetta voi antaa asiakaspalautepäätteillä, jotka sijaitsevat (5kpl) terveyspalvelujen (Steniuksenkatu 2) pääovien läheisyydessä ja auloissa sekä (4kpl) Nortamon perhekeskuksen (Nortamonkatu 30) pääovella ja auloissa.

Asiakastyytyväisyysraportti ei ole nähtävissä toistaiseksi, koska asiakaspalautelaitteet ovat pois käytöstä Koronavirus-pandemian vuoksi.

Terveyspalvelujen asiakastyytyväisyysraportti viimeisen 30 päivän ajalta

Duodecim Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus

Sähköisen terveystarkastuksen ja -valmennuksen avulla voit parantaa mahdollisuuksiasi hyvään ja terveeseen elämään ja saada tietoa terveyteesi vaikuttavista tekijöistä. Sähköisen terveystarkastuksen avulla näet, miten elämäntavat vaikuttavat arvioituun elinikääsi ja riskiisi sairastua elinikää lyhentäviin ja elämänlaatua heikentäviin sairauksiin. Terveystarkastuksen jälkeen voit ottaa käyttöösi sähköisen terveysvalmennuksen, jossa voit asettaa itsellesi tavoitteita ja seurata edistymistäsi.
Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus on maksuton palvelu kaikille raumalaisille.

Duodecim – Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus-linkki