Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen tehtävänä on järjestää kuntalaisille oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti suunnitellut terveydenhuoltopalvelut sekä edistää asukkaiden terveydentilaa ja hyvinvointia ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä.

Palvelualue vastaa perhekeskuksesta (neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, ennalta ehkäisevä perhetyö) sekä työterveyshuollosta ja geriatrisesta vastaanotosta. Terveyspalvelut huolehtii myös lääkärien ja hoitajien vastaanotoista (kiireetön- ja kiirevastaanotto) sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja suun terveydenhuollosta.  Osastoillamme hoidetaan sekä perusterveydenhuolto- että erikoissairaanhoitotasoista hoitoa tarvitsevia potilaita. Osastohoitoa täydentää Kotisairaala, ”osasto kotona” sekä palliatiivinen poliklinikka.

Erikoissairaanhoito

Rauman terveyspalvelujen erikoissairaanhoidon poliklinikkapalvelut ovat siirtyneet 1.7.2020 alkaen Satasairaalan toiminnaksi. Lisätietoa satasairaala.fi tai puhelimitse  02 627 71.

Terveyspalvelujen asiakastyytyväisyys

Rauman sosiaali- ja terveystoimialan terveyspalveluissa haluamme kuulla asiakkaita, koska jokainen asiakaskokemus on aina ainutkertainen ja siten saamme arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseen. Asiakastyytyväisyyttä on mitattava koko ajan ja sen parantamiseksi on työskenneltävä jatkuvasti.

Haluamme tarjota palveluiden käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden kehittämiseen antamalla välitöntä palautetta kokemuksestaan terveyspalveluissa.

Asiakaspalautetta voi antaa asiakaspalautepäätteillä, jotka sijaitsevat Steniuksenkadulla terveyspalvelujen pääovien läheisyydessä ja auloissa sekä Nortamonkadulla Perhekeskuksen pääovella ja auloissa.

Asiakastyytyväisyysraportti ei ole nähtävissä toistaiseksi, koska asiakaspalautelaitteet ovat pois käytöstä Koronavirus-pandemian vuoksi.

Terveyspalvelujen asiakastyytyväisyysraportti viimeisen 30 päivän ajalta