Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen tehtävänä on järjestää kuntalaisille oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti suunnitellut terveydenhuoltopalvelut sekä edistää asukkaiden terveydentilaa ja hyvinvointia ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä.

Tulosalue vastaa perhekeskuksesta (neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, ennalta ehkäisevä perhetyö, erikoissairaanhoidon lasten ja nuorten poliklinikka) sekä työterveyshuollosta ja geriatrisesta vastaanotosta. Terveyspalvelut huolehtii myös lääkärien ja hoitajien vastaanotoista (kiireetön- ja kiirevastaanotto) sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja suun terveydenhuollosta. Terveyspalvelut vastaa myös erikoissairaanhoitotasoisesta operatiivisesta ja konservatiivisesta toiminnasta. Osastoillamme hoidetaan sekä perusterveydenhuolto- että erikoissairaanhoitotasoista hoitoa tarvitsevia potilaita. Osastohoitoa täydentää Kotisairaala, ”osasto kotona”.

Lataa tästä Terveyspalvelujen sähköinen esite:
Rauman_kaupunki_Terveyspalvelut

ASIAKASTYYTYVÄISYYSRAPORTTI Rauman Sosiaali- ja terveysviraston Terveyspalveluissa:
(Raportti ajalta 20.3.-27.3.2017)

 

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Rauma Sote 2016