02-330 Seminaarinmäen kampus

Tavoite:

Kaavavalmistelun lähtökohtana on, että päiväkotirakennus Pikkunorssi erotetaan muusta kampusalueesta omalle tontille. Lisäksi selvitetään alueen muitakin tonttijakomahdollisuuksia. Asemakaavavalmistelun yhteydessä tutkitaan mm. rakennusoikeuden jakautumista tonttien kesken, tonttikohtaisia autopaikkanormeja ja päiväkodin käytössä olevan puistoalueen osan mahdollista liittämistä päiväkodin tonttiin.
Tavoitteena on asemakaavan laatiminen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla mm. rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot huomioiden.

Materiaalit:

02-330 Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.9.2023 – 9.10.2023

02-330 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Selvitykset: