20-004 Jepyrtien jatko

Tavoite:

Uusien erillispientalotonttien ja rivitalotontin kaavoittaminen olemassa olevalle pientaloalueelle.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus liitteineen
Poistuva kaava