Kuulutukset

Asemakaavamuutos Kaivopuistontie 1 ja 3 (AK 03-090)

Asemakaavamuutoksen luonnos (AK 03-090) on nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 21.12.2017– 1.2.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) ja internetissä osoitteessa https://www.rauma.fi/03-090-kaivopuistontie-1-ja-3/

Asemakaavamuutos koskee osaa Männistönkadun ja Kaivopuistontien väliin jäävää korttelia 302 sekä katualuetta.

Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipide on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä olon aikana eli viimeistään 1.2.2018 ennen kello 16.00 os. Valtakatu 2, PL 41, 26101 Rauma. Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Leena Joki-Korpela (02) 834 3663 ja kaavoitusavustaja Jussi Helminen, puh. (02) 834 3667 sähköposti: kaavoitus@rauma.fi.