Kuulutukset

Asemakaavamuutos Sompapolku ja Luistinpolku (AK 07-017)

Asemakaavamuutoksen luonnos (AK 07-017) on nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 1.2.-1.3.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) ja internetissä osoitteessa https://www.rauma.fi/sompapolku-luistinpolku/

Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä keskustasta Ruutikellarinmäessä Monnankadun läheisyydessä. Suunnittelualueen eteläpuolella on Kodisjoentien ja Monnakadun risteys.

Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipide on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä olon aikana eli viimeistään 1.3.2018 ennen kello 16.00 os. Valtakatu 2, PL 41, 26101 Rauma. Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Leena Joki-Korpela puh. (02) 834 3663 ja kaavavalmistelija Satu Sarkoranta puh. (02) 834 3662 sähköposti: kaavoitus@rauma.fi.