Sompapolku & Luistinpolku

Tavoite:

Rakentamattomien tonttien asemakaavan ajantasaistaminen.

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta
Selostus
Havainnekuva
Pysäköintikaavio

Selvitykset:

Luontoselvitys 2017
Selvitys lämpökeskuksen vaikutuksista 2018