Kuulutukset

Opintoavustukset

Apteekkari Nybergin opintoavustusrahaston korkovaroista lukuvuodeksi 2018-2019 julistetaan haettavaksi raumalaisille opiskelijoille (kotipaikka Rauma syyskuu 2018), jotka opiskelevat menestyksellisesti toista astetta ylemmässä oppilaitoksessa (esim. ammattikorkeakoulu, muu korkeakoulu, yliopisto) tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Tästä rahastosta myönnetään avustusta samalle henkilölle enintään viisi (5) kertaa. Avustusta ei myönnetä toisen asteen (lukio tai ammattioppilaitos) jälkeen ensimmäistä vuottaan opiskeleville eikä ammatilliseen, tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkinnon suorittamiseen.

Hakulomakkeita saa kaupungin palvelupiste Pyyrmanista (Valtakatu 2) ja linkki hakulomakkeeseen löytyy myös sivuilta

https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/opintoavustukset/opintoavustukset-apteekkari-nybergin-opintoavustusrahastosta/ 

Hakulomakkeissa mainitaan tarvittavat liitteet.

Hakemukset on toimitettava 28.9.2018 klo 15.00 mennessä kaupungin palvelupiste Pyyrmaniin (Valtakatu 2).

Hakijat saavat tiedon päätöksestä kirjeitse joulukuun alussa ja avustukset maksetaan vuoden viimeisellä viikolla.

 

lukioiden opiskelijoille (myös kaksoistutkintoa suorittaville) Rauman kaupunginvaltuuston 75-vuotisrahastosta lukuvuodeksi 2018-2019 julistetaan haettavaksi. Opintoavustusten saajina voivat tulla kysymykseen vähävaraiset, lahjakkaat ja ahkerat raumalaiset opiskelijat. Tästä rahastosta myönnetään avustusta samalle henkilölle enintään kolme (3) kertaa.

Hakulomakkeita saa Rauman Lyseon lukiosta ja kaupungin palvelupiste Pyyrmanista (Valtakatu 2) ja linkki hakulomakkeeseen löytyy myös sivulta

https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/opintoavustukset/opintoavustukset-rauman-kaupunginvaltuuston-75-vuotisrahastosta/

Hakulomakkeissa mainitaan tarvittavat liitteet. Hakemukset on toimitettava 28.9.2018 klo 15.00 mennessä.

Raumalla opiskelevat toimittavat hakemuksensa Rauman Lyseon lukioon ja muut opiskelijat kaupungin palvelupiste Pyyrmaniin (Valtakatu 2).

Hakijat saavat tiedon päätöksestä kirjeitse joulukuun alussa ja avustukset maksetaan vuoden viimeisellä viikolla.