Opintoavustukset Apteekkari Nybergin opintoavustusrahastosta

Opintoavustukset Apteekkari Nybergin opintoavustusrahaston korkovaroista lukuvuodeksi 2019-2020 julistetaan haettavaksi raumalaisille opiskelijoille (kotipaikka Rauma syyskuussa 2019), jotka opiskelevat menestyksellisesti toista astetta ylemmässä oppilaitoksessa (esim. ammattikorkeakoulu, muu korkeakoulu, yliopisto) tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Rahastosta myönnetään avustusta samalle henkilölle enintään viisi (5) kertaa. Avustusta ei myönnetä toisen asteen (lukio tai ammattioppilaitos) jälkeen ensimmäistä vuottaan opiskeleville eikä ammatillisen, tieteellisen tai taiteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen.

Hakulomakkeita saa kaupungin palvelupiste Pyyrmanista (Valtakatu 2) tai sen voi tulostaa sivun oikean laidan linkistä. Lomakkeella mainitaan tarvittavat liitteet. Täytetyt hakemukset on toimitettava 27.09.2019 klo 15.00 mennessä kaupungin palvelupiste Pyyrmaniin (Valtakatu 2).