Työ ja yrittäminen

Dynaaminen logistiikka- ja yritysalue tarjoaa tilaa kehittyville yrityksille

Lakari

Lakarin logistiikka- ja yritysalue sijaitsee Raumalla. Lounaisessa Suomessa, Satakunnassa sijaitsevan Rauman teollista ja merellistä yritysympäristöä tukevat vahva vientiteollisuus, keskeinen sijainti, erityisosaamisalueet sekä eri toimijoiden välinen yhteistyö. Seudun talouskehitys on ollut viime vuosina positiivista ja kärkitoimialat tarvitsevat jatkuvasti uusia osaajia ja kumppaneita vahvistamaan toimintaansa. Rauman kärkiklusterit muodostuvat teollisuuden ympärille. Tärkeimmät teollisuuden toimialat ovat metsäteollisuus, meritekninen teollisuus ja muu metalliteollisuus.

Lakarin logistiikka- ja yritysalueesta tulee dynaaminen alue suurtenkin yritysten tarpeisiin. Lakarin kymmenien hehtaarien yritysalue mahdollistaa suurten kerrosneliömetrien tilat. Alue rakentuu liikenteellisesti edulliseen paikkaan valtateiden 8 ja 12 väliin. Alue on myös kytkettävissä valtakunnan rautatieverkkoon.

Lakarin teollisuusalue, karttatuloste
Lakarin teollisuusalue, ortokuva

Lakarin teollisuusalue ja aurinkoenergia-alue, karttatuloste
Lakarin teollisuusalue ja aurinkoenergia-alue, ortokuva

Lakari-Liinala

Lakari-Liinalan yritysalue sijaitsee valtatie 8:n Luostarinkylän eritasoliittymän ympärillä. Uusi alue yhdistää toiminnassa olevat Susivuoren ja Lakarin työpaikka- ja yritysalueet. Alueen valttikorttina ovat läheiset yhteydet tieväylästöön. Asemakaavassa on varauduttu myös väylästön jatkuvaan kehittymiseen tulevaisuudessa.

Lakari-Liinalan alueella on rakennusoikeutta noin 304 000 kerrosneliömetriä. Alueen kokonaispinta-ala on noin 198 hehtaaria. Valtatie 8:n luoteispuolinen alue kuuluu Susivuoren teollisuusalueeseen. Asemakaavassa ei ole tarkkoja tontti- ja korttelijakoja, vaan rakennuspaikat ovat monipuolisesti muunneltavissa erilaisiin tarpeisiin. Kaava sallii teollisuus-, varasto- ja logistiikkarakennusten sekä toimistotilojen rakentamisen. Osa rakennusoikeudesta on käytettävissä tuotantoon liittyviin myymälätiloihin ja tukku- ja yritysmyyntiin

Lakari-Liinalan ilmakuva
Lakari-Liinalan kaavakartta
Asemakaavan selostus
Rakentamistapaohjeet
Lakari-Liinalan havainnekuva