Työ ja yrittäminen

Dynaaminen logistiikka- ja yritysalue tarjoaa tilaa kehittyville yrityksille

Lakarin logistiikka- ja yritysalue sijaitsee Raumalla. Lounaisessa Suomessa, Satakunnassa sijaitsevan Rauman teollista ja merellistä yritysympäristöä tukevat vahva vientiteollisuus, keskeinen sijainti, erityisosaamisalueet sekä eri toimijoiden välinen yhteistyö. Seudun talouskehitys on ollut viime vuosina positiivista ja kärkitoimialat tarvitsevat jatkuvasti uusia osaajia ja kumppaneita vahvistamaan toimintaansa. Rauman kärkiklusterit muodostuvat teollisuuden ympärille. Tärkeimmät teollisuuden toimialat ovat metsäteollisuus, meritekninen teollisuus ja muu metalliteollisuus.

Lakarin logistiikka- ja yritysalueesta tulee dynaaminen alue suurtenkin yritysten tarpeisiin. Lakarin noin 650 hehtaarin alue mahdollistaa suurten kerrosneliömetrien tilat. Alue rakentuu liikenteellisesti edulliseen paikkaan valtateiden 8 ja 12 väliin. Alue on myös kytkettävissä valtakunnan rautatieverkkoon.

Lakarin teollisuusalue kaava
Lakarin teollisuusalue karttatuloste
Lakarin teollisuusalue ilmakuva