26-003 Aurinkoenergian tuotantoalue Lakariin

 

Tavoite:

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueen hyödyntäminen aurinkoenergian tuotantoalueena.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
26-003 Kaavakartta
26-003 Selostus
26-003 Tiivistelmä luonnosvaiheen lausunnoista ja vastineet

Selvitykset:

Aurinkovoimalan Layout ja CPC Finland Oy:n lausunto
Aurinkoenergia hulevesiselvitys
Sorrin kaatopaikan rakennettavuus
Lakarin teollisuusraiteiston tilavaraustarkastelu