Kasvatus ja koulutus

Koronavirukseen liittyvien poikkeusolojen ajan opiskeluhuollon palveluista ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan Peda.net -sivustolla osoitteessa https://peda.net/rauma/oppilashuolto/opa.

Rauman kaupungin peruskouluissa toimii syksystä 2020 alkaen viisi koulupsykologia. Opettaja, erityisopettaja tai kouluterveydenhoitaja voi ohjata alakoulun oppilaan koulupsykologille. Myös oppilas itse voi varata ajan tai hänen huoltajansa voi ottaa yhteyttä koulupsykologiin. Koulupsykologi työskentelee koulussa lapsen ja nuoren arkiympäristössä, jotta vaikeudet voidaan havaita ja niihin tarttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Psykologinen tieto ja kokemus lasten ja nuorten kehityksestä ja niihin liittyvistä haasteista pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon koulun opetus- ja kasvatustyössä sekä niiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Psykologisia tutkimuksia, ohjausta, neuvontaa, terapeuttisia keskusteluja ja konsultaatiota tarvitaan mm. oppimiseen, koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa.

Koulupsykologi työskentelee aina yhteistyössä oppilaan vanhempien ja koulun työntekijöiden kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien kanssa.