Kuraattorit

Koronavirukseen liittyvien poikkeusolojen ajan opiskeluhuollon palveluista ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan Peda.net -sivustolla osoitteessa https://peda.net/rauma/oppilashuolto/opa.

Oppilaat ja opiskelijat ohjautuvat kuraattorin luokse joko itsenäisesti, vanhempien yhteydenoton, koulujen ja oppilaitosten henkilökunnan, lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden sekä muiden yhteistyökumppanien kautta.

Kuraattorit keskustelevat, neuvovat ja ohjaavat lapsen, nuoren ja perheiden elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa.

Kuraattorit toimivat kaikissa Rauman kaupungin esikouluissa, peruskouluissa sekä toisella asteella. He toimivat osana koulujen ja oppilaitosten monialaista opiskeluhuoltoa ja ovat tarvittaessa linkkinä sosiaalitoimeen.

Oppilaat ja opiskelijat voivat tulla tapaamaan kuraattoria koulupäivän aikana tai olla yhteydessä puhelimitse tai Wilman välityksellä (ei WinNovassa). Vanhemmat, koulujen ja oppilaitosten henkilökunta sekä muut yhteistyökumppanit voivat olla yhteydessä kuraattoriin.

Yläkoulujen kuraattorit:
 Sanna Mannila, puh. 044 793 5222
 – Raumanmeren peruskoulu
 – Rauman normaalikoulu (7 – 9 lk.)
Riina Taavitsainen, puh. 044 793 5223
 – Hj. Nortamon peruskoulu
Emmi Peltomaa, puh. 044 793 5224
 – Nanun koulu ja esiopetus
 – Rauman normaalikoulu (1 – 6 lk.)
Esi- ja alakoulujen kuraattorit:
Johanna Salo, johanna.salo@rauma.fi, puh. 044 403 6218
 – Kodisjoen koulu
 – Kourujärven koulu ja esiopetus
 – Lapin koulu ja esiopetus
 – Unajan koulu ja esiopetus
 – Tenavakallion ja Englanninkielisen lastentarhan esiopetus
Sanna Järvelä, puh. 044 403 6217
 – Kaaron koulu ja esiopetus
 – Kortelan koulu
 – Pyynpään koulu ja esiopetus
 – Onnelan, Kaivopuiston, Papinpellon ja Uudenlahden esiopetus
Anitta Tammela, puh. 044 403 6390
 – Karin koulu ja Vähä-Karin esiopetus
 – Pohjoiskehän koulu (ei pienluokat) ja esiopetus
 – Vasaraisten koulu
 – Helkkilän ja Lajon esiopetus
Teija Nieminen, puh. 044 431 4640
 – Naulan peruskoulu
 – Pohjoiskehän koulun pienluokat
Löytty Niina, puh. 044 403 6291
 – Uotilan koulu
Toiseen asteen kuraattorit:
Anne Pennanen (WinNova), puh. 044 403 6282
 – Matkailu-, ravitsemus-, elintarvike- ja talousalat
 – Merenkulkuala
 – Turvallisuusala
 – Puhtaus-, sosiaali- ja terveysalat
Jenni Juntunen (WinNova), puh. 044 403 6281
 – Tekniikka ja liikenne
 – Liiketalous ja kauppa
 – Kauneusala
 – Kiinteistöala
 – VALMA (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus ent.
ammattistartti)/WinNova
Sirpa Parkkila, puh. 044 793 3423
 – Rauman Lyseon lukio
 – Rauman freinetkoulu ja Feskarin esiopetus