Kaupunki ja hallinto

Yleisötilaisuuden järjestäjän on ilmoitettava tilaisuudesta kirjallisesti Rauman poliisiasemalle vähintään viisi arkipäivää ennen tilaisuuden alkamista. On kuitenkin suositeltavaa, että ilmoitus varsinkin suuresta yleisötapahtumasta toimitetaan poliisille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, vähintään puoli vuotta ennen tapahtumaa. Kevään ja kesän ruuhka-ajat on syytä ottaa huomioon ilmoitusta jätettäessä.

Lisätietoja ilmoituksesta sekä tarvittavat lomakkeet löytyvät poliisin verkkosivuilta. Sähköinen asiointi vaatii tunnistautumisen. Tulostettu lomake toimitetaan Rauman poliisiaseman lupapalveluihin henkilökohtaisesti asioimalla tai postitse. Lupapalveluissa asiointi edellyttää ajanvarausta.

Yleisötilaisuus on määritelty kokoontumislaissa. Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleensä erilaisia messuja, markkinoita, juhlia, seremonioita, kilpailuja, näytöksiä, mainostapahtumia, konsertteja ja muita tilaisuuksia, joihin muillakin kuin erikseen kutsutuilla on pääsy maksua vastaan tai ilman. Yleisötilaisuuksia järjestävät niin yksityiset henkilöt kuin yritykset ja yhdistykset. Yleisötilaisuudet kokoavat ihmisiä yhteen jotain tarkoitusta tai merkitystä varten tiettyyn aikaan ja paikkaan.

Yleisötilaisuusilmoitus tulisi tehdä ainakin seuraavista tapahtumista

  • suuret tapahtumat, yli 200 osallistujaa,
  • yleisillä paikoilla, varsinkin liikenneväylillä, järjestettävät ulkotapahtumat
  • erityisryhmille, kuten pienille lapsille, liikuntarajoitteisille, vanhuksille, suunnatut tilaisuudet
  • myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat, klo 22 jälkeen
  • tapahtumassa on anniskelua
  • tapahtumassa tarvitaan järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta
  • tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua, kyseessä on yli 200 henkilön tilaisuus
  • tilaisuudet, jotka herättävät voimakkaita tunteita, on vaarana, että tilaisuutta tullaan jollain tavalla häiritsemään

Ilmoitusta ei tarvita, jos tilaisuus ei esimerkiksi osallistujien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Kyse voi olla sekä sisä- että ulkotiloissa järjestettävistä tilaisuuksista. Rajanveto ilmoitusvelvollisten ja vapaiden tilaisuuksien välillä on joskus vaikeaa.

Tapahtumanjärjestäjän kannattaa kysyä neuvoa poliisin lupapalveluista aina, jos on epävarmaa tuleeko tilaisuudesta tehdä ilmoitus. Raumalla neuvoja saa arkipäivisin klo 9-15 numerosta 02 95 417 744 tai jättämällä soittopyynnön osoitteeseen rauma.poliisiasema.lounais-suomi@poliisi.fi.

Ilmoitus yleisestä kokouksesta

Ulkona, yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta on tehtävä ilmoitus suullisesti tai kirjallisesti kokouspaikan poliisille vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista.