Teknisen toimialan säännöt

Rauman kaupungin teknisen toimialan toimintasääntö
Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaustoimen palvelu- ja tuotehinnasto
Rauman kaupungin tekniselle lautakunnalle tehtävien esitysten laatimista -ja lausuntomenettelyä koskevat yleisohjeet
Rauman kaupungin teknisen viraston suorittamien palveluiden laskutus -ja hinnoitteluperusteet
Rauman kaupungin konetoimiston kaluston vuokraustaksa
Rauman kaupungin katu -ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä perittävät maksut
Rauman kaupungin puutavaranmyynnin toimintaohjeet wihertoimelle

Jätehuolto

Rauman kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset
Rauman kaupungin jätemaksutaksa
Rauman kaupungin jätehuoltoalueen rajat
Rauman kaupungin jätehuoltoliikelaitoksen toimintasääntö

Kaavoitus
Rauman kaupungin asemakaavan laatimisesta perittävä korvaus

Liikenneväylät
Rauman kaupungin pysäköintimaksutaksa
Rauman kaupungin ajoneuvojen siirrosta perittävät maksut

Mittaustoiminta

Rauman kaupungin teknisen toimialan kiinteistö- ja mittaustoimen palvelu- ja tuotehinnasto
Rauman kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksa
Rauman kaupungin opaskartan myyntihinnat
Rauman kaupungin tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta sekä ennakkotulkinnasta perittävät kustannukset

Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavat maksut