Kaupunki ja hallinto

Vesilaitos

Rauman veden taksa
Rauman veden yleiset toimitusehdot
Rauman kaupungin sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen -ja sen käytöstä
Rauman kaupungin veden hinnan alentaminen osittain alemman paineen vaihtelutason yläpuolelle jäävien kiinteistöjen osalta
Rauman kaupungin vesimittarien virhenäyttämistä johtuvien vähäisten korvausten perimättä jättäminen
Rauman kaupungin vesi -ja viemärilaitoksen -ja liittyjän välinen vastuunjako
Rauman kaupungin yleiset määräykset vesi -ja-viemärilaitokseen liittymisestä -ja laitoksen käytöstä
Rauman kaupungin periaatteet sadevesiviemärin tonttijohto-osan rakentamisessa viemäriverkon saneerauskohteissa
Rauman kaupungin viemärilaitoksen toiminta-alue 
Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen toimintasääntö