Kaupunki ja hallinto

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja -valmisteiden myynti yleisötapahtumassa on luvanvaraista. Tupakkatuotteiden myynnin saa aloittaa vasta kun kunta on myöntänyt myyntiluvan. Vähittäismyyntiluvan hakemisesta löytyy lisätietoa Valviran sivuilta, josta löytyvät ohjeet sähköiseen tai vaihtoehtoisesti kirjalliseen hakemukseen.

Hakemuksen yhteydessä ilmoitetaan myös myytävistä nikotiininesteistä. Nikotiininesteiden myynnin aloittamisesta voidaan ilmoittaa myös jo luvan saaneen tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikan myyntipisteiden tapauksessa. Myös ajoneuvoista, joilla kierretään tapahtumasta toiseen ja joista myydään tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä ajoneuvon ollessa pysäköitynä, lupaa haetaan kunkin myyntipaikan sijaintikunnalta.

Myös nikotiinivalmisteiden myyntiin (lääkkeiksi luokiteltavat korvaustuotteet) haetaan lupaa erillisellä lomakkeella. Lomake ja tietoa tupakan myynnistä löytyy Valviran sivuilta.

Tupakointipaikat ja -kiellot tapahtumassa

Lain mukaan tupakointi on kiellettyä yleisötilaisuuden katsomoalueilla. Tupakointi voidaan sallia erikseen järjestetyillä tupakointipaikoilla, jotka ovat tapahtuman seuraamiseen tarkoitetun katsomoalueen ulkopuolella. Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava kiellon toteutumisesta. Tupakointikielto ja mahdolliset tupakointiin tarkoitetut paikat on osoitettava ja merkittävä selkeästi. Lisäksi toteutumista voidaan valvoa esimerkiksi ohjeistamalla järjestyksenvalvojat tarvittaessa puuttumaan toimintaan.

Tupakointi on kielletty yleisötilaisuuden tapahtumapaikan ollessa päiväkodin tai esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavan oppilaitoksen ulkotiloissa.