Kaupunki ja hallinto

Suuri yleisötilaisuus on tilaisuus, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 1500 yhtäaikaista kävijää. Tapahtuman järjestäjän on ilmoitettava suuresta yleisötilaisuudesta ympäristöterveydenhuoltoon vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Lomake sisältää

 • Luettelon tapahtumaan tulevista elintarviketoimijoista
 • Juomavetenä ja ruoanvalmistuksessa, asioiden pesussa, siivouksessa ja puhdistuksessa käytettävän veden on täytettävä talousveden laatuvaatimukset. Jos vesi tuodaan tapahtumaan esimerkiksi tankkiautolla, on tapahtuman järjestäjän velvollisuus varmistua veden laadusta ja sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen
 • Tiedot tapahtuman jätehuollon järjestämisestä ja liitteeksi tapahtuma-alueen kartta, johon on merkitty jäteastioiden ja vessojen sijainnit
 • Tiedot yleisökäymälöistä ja käsienpesumahdollisuudesta.
 • Ympäristöterveydenhuollon on myös saatava selvitys tai kartta elintarvikkeiden myyntipisteiden sijoittelusta tapahtuma-alueella sekä elintarvikemyynnin huoltoalueista

Yleisötilaisuuden elintarvikemyynnissä huomioon otettavia asioita

 • Elintarvikemyyjille on järjestettävä käymälät niin, että ne ovat ainoastaan henkilökunnan käytössä.
 • Elintarvikemyyjien käymälöiden yhteydessä on oltava mahdollisuus käsien pesuun vedellä ja nestesaippualla, sekä hygieeniseen kuivaamiseen esimerkiksi kertakäyttöisillä käsipyyhkeillä.
 • Elintarvikemyyjien välinehuolto ja astioiden pesumahdollisuudet.
 • Tapahtuman järjestäjän tarjoamien huoltoalueiden kunnon ja siisteyden seuranta.
 • Sähkön saanti ja toimintavarmuus erityisesti kylmälaitteille, talousveden saanti ja jätevesien käsittely.
 • Tarvittaessa pölyhaitan estäminen myyntialueilla.

Suuren yleisötilaisuuden järjestämisessä huomioon otettavia asioita, sen lisäksi, mitä yllä on todettu tai ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta ympäristöterveydenhuoltoon pitää sisällään

 • Käymälöiden sijoittelu ja saavutettavuus tapahtuma-alueella, ja lisäksi mahdollisuuden käsihygienian ylläpitoon on oltava käymälöiden välittömässä läheisyydessä.
 • Tarvittaessa tutkimus järjestetyn talousveden mikrobiologisesta laadusta (E. coli, enterokokit, koliformiset bakteerit). Talousveden johtamiseen on käytettävä vaatimustenmukaisia letkuja puhtauden lisäksi myös materiaalin osalta.
 • Tarvittaessa järjestettävä jätevesien käsittely.

Mikäli yleisötilaisuuden yhteyteen järjestetään majoittumista varten tilapäinen leirintäalue, on tästä tehtävä leirintäalueilmoitus Rauman kaupungin ympäristönsuojelulle.

Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuolto puolestaan edellyttää, että tilapäiset leirintäalueet järjestetään niin, että yleisötilaisuuden tapahtuma-alueen lisäksi myös nekin täyttävät terveydensuojelulain vaatimukset sekä Rauman kaupungin terveydensuojelujärjestyksen vaatimukset.