Kaupunki ja hallinto

Rauma solmi ystävyyskaupunkisuhteet Venäjän Kolpinon kanssa 1965.

Tavoitteena on kaupunkien asukkaiden suhteiden ja vuorovaikutuksen kehittäminen.  Ystävyyskaupunkitoiminnalla rohkaistaan ja tuetaan yhdistysten ja yksittäisten ihmisten tapaamisia sekä luodaan yhteyksiä erityisesti koulutuksen, kulttuurin ja liikunnan aloilla.

Raumalaiset edustajat vierailevat vuosittain Kolpinon kaupungin vuosipäiväjuhlassa ja vastaavasti Rauma kutsuu Kolpinon edustajat vuosittain vierailulle, yleensä Festivo-viikon aikaan. Menneinä vuosina myös yhdistysten yhteistyö on ollut aktiivisempaa.