Kaupunki ja hallinto

Tälle sivulle kootaan kaikki Rauman kaupungin tietosuojaselosteet.

Asuminen ja ympäristö

ARA-rahoitteisia asuntoja koskeva valvontarekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Asiakasrekisteri henkilöstöhallinnonrekisteri osakasrekisteri (Rauman Asunnon Oy) tietosuojaseloste (pdf)

Pysäköinninvalvonnan asiakasrekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Rauman kylien infopisteiden ja -taulujen ylläpitäjät kriisiviestinnän varalle -listan tietosuojaseloste (pdf)

Kasvatus ja koulutus

Esiopetuksen ja perusopetuksen kouluhallintojärjestelmän tietosuojaseloste (pdf)

Harrastamisen Rauman mallin tietosuojaseloste (pdf)

Kansalaisopiston kurssihallintajärjestelmän tietosuojaseloste (pdf)

Lukion kouluhallintojärjestelmän tietosuojaseloste (pdf)

Lukion tallentava kameravalvonta (pdf)

Musiikkiopiston oppilashallinto-ohjelman tietosuojaseloste (pdf)

Opintoavustus Apteekkari Nybergin rahaston tietosuojaseloste (pdf)

Opintoavustus KV 75-vuotisrahaston tietosuojaseloste (pdf)

Opiskeluhuollon tietosuojaseloste (pdf)

Oppilasrekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Perusopetuksen ja lukion viestintä-, kollaboraatio- ja laitehallintajärjestelmän tietosuojaseloste (Google Workspace for Education) (pdf)

Perusopetuksen kameravalvonnan tietosuojaseloste (pdf)

Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste Koulutusverkosto (pdf)

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Vapaa-aika ja liikunta

Nuorisopassi Färmin tietosuojaseloste (pdf)

Nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön asiakasrekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Nuorten työpajan työ- ja laskutustietokannan tietosuojaseloste (pdf)

Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste Nuorisovaltuusto Lastenparlamentti (pdf)

Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste Rauman seuraparlamentti (pdf)

Tilavarausjärjestelmän tietosuojaseloste (pdf)

Uimahallin kassajärjestelmän yhteystietorekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Työ ja yrittäminen

Yrityspalvelun asiakkuudenhallintajärjestelmän (Yrinet) tietosuojaseloste (pdf)

Rauman yritys- ja palveluhakemiston tietosuojaseloste (pdf)

Kaupunki ja hallinto

Asianhallintajärjestelmän tietosuojaseloste (pdf)

Ennakkoäänestystoimitsijoiden henkilörekisterien tietosuojaseloste (pdf)

Henkilöstöohjauksen henkilörekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Kassajärjestelmän tietosuojaseloste (pdf)

Kysely- ja raportointisovellus Webropolin tietosuojaseloste (pdf)

Laskutus- ja asiakastieto-ohjelman Rondo8 tietosuojaseloste (pdf)

Lyyti-tapahtumanhallintajärjestelmä (pdf)

Nomentia Banking -järjestelmän tietosuojaseloste (pdf)

Rauman kaupungin Paikalliset tiedotusvälineet -yhteystietorekisterin tietosuojaseloste (pdf)

PerintäKarhu-ohjelmiston tietosuojaseloste (pdf)

Rauma.fi-verkkopalvelun sisältörekisterien tietosuojaseloste (pdf)

Ruokailijakohtaisten ateriatilausten asiakastietorekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien henkilörekisterien tietosuojaseloste (pdf)

Tekninen toimiala

Rauman Veden asiakastieto- ja hallintajärjestelmän tietosuojaseloste (pdf)