Kaupunki ja hallinto

Rauman maaseutupalvelusta vastaa Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue. Toiminnasta vastaa sopimusperusteisesti Euran kunta. Toimipaikka sijaitsee entisellä Kiukaisten kunnanvirastolla.

Viranomaistehtävät

  • maatalouden tukihakemusten käsittely tallentamisesta maksatuksiin ja näihin liittyvä päätöskäsittely
  • maataloushallinnon maatilarekisterin ylläpito kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle määrättyjen vahinkoarvioiden tekeminen ja niiden käsittely vaadittavien viranomaislausuntojen antaminen pyynnöstä muille viranomaisille ja viljelijöille
  • viljelijöiden neuvonta koskien kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen hallinnoimaa tehtäväkokonaisuutta
  • kaikki muut kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lakisääteisesti määrätyt tehtävät
  • eläinrekistereiden ylläpito

Henkilöstö

Yhteinen sähköpostiosoite maaseutupalvelut@eura.fi

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut
Vehmaan lomituspalveluyksikkö

MELA-asiamies
Jarkko Ala-Rohdainen
puh. 029 435 2612
jarkko.ala-rohdainen@mela.fi