Kaupunki ja hallinto

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Rauman kaupungin rakennusjärjestys
Rauman kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtavistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut
Rauman kaupungin leiriytymisen taksa
Rauman kaupungin ympäristönsuojelun taksa
Rauman kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
Rauman kaupungin ympäristötoimen toimintasääntö
Rauman kaupungin kalastuslupamaksut
Kalastusmääräykset Rauman kaupungin kalastuslupa-alueella
Rauman kaupungin omakotitonttien saajien valintaperusteet
Rauman kauppatorin torisääntö
Rauman kaupungin venesatamaohjeet,  veneiden ja trailereiden kausisäilytysohjeet

Rauman kaupungin venepaikoista perittävät vuosimaksut