Järjestystoiminnan säännöt

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi
Rauman kaupungin rakennusjärjestys
Rauman kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtavistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut
Rauman kaupungin leiriytymisen rajoittaminen
Rauman kaupungin ympäristötoimen toimintasääntö
Rauman kaupungin ympäristönsuojelun taksa
Rauman kaupungin ympäristönsuojelumääraykset
Rauman kaupungin kalastuslupamaksut
Rauman kaupungin kalastusmääräykset Rauman kaupungin kalastusalueella
Rauman kaupungin omakotitonttien saajien valintaperusteet
Rauman kauppatorin torisääntö
Rauman kaupungin venesatamaohjeet,  veneiden ja trailereiden kausisäilytysohjeet

Rauman kaupungin venepaikoista perittävät vuosimaksut