Kaupunki ja hallinto

Rauman kaupungin hallintosääntö
Rauman kaupungin konserniohje 
Rauman kaupungin konsernipalvelut-toimialan ja kaupunkikehityksen toimintasääntö
Rauman kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluvan tilapäisluoton enimmäismäärä
Rauman kaupungin sisäisen valvonnan- ja riskienhallinnan perusteet
Rauman kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
Rauman kaupunginvaltuuston 75-vuotisrahaston säännöt
Rauman kaupungin ilmoitusten julkaiseminen
Rauman kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö
Rauman kaupungin palkinnon (Meripojat-palkinto) säännöt
Rauman kaupungin mitalin (Ruorimiehet-mitali) säännöt
Rauman kaupungin asiakirjoista perittävien lunastusten ja niiden antamisesta perittävien maksujen vahvistaminen
Pohjoismaisiin ystävyyskaupunkeihin tehtävien opintomatkojen stipendirahaston säännöt
Rauman pohjoismaisten virallisten ystävyyskaupunkivierailujen säännöt
Apteekkari Nybergin rahaston säännöt
Rauman kaupungin pysäköintivirhemaksu
Rauman kaupungin sijoitustoiminnan perusteet
Rauman kaupungin laskutus- ja perintäohjeet
Rauman kaupungin yhteishankintoja koskevat ohjeet
Rauman kaupungin vapaaehtoisia vakuutuksia koskevat yleiset vakuuttamisperiaatteet
Tietosuojapolitiikka ja tietoturva