Hallinnon säännöt

Rauman kaupungin konsernipalvelut-toimialan toimintasääntö
Rauman kaupungin kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan tehtävät
Rauman kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluvan tilapäisluoton enimmäismäärä
Rauman kaupungin sisäisen valvonnan-ja riskienhallinnan perusteet
Rauman kaupunginvaltuuston 75-vuotisrahaston säännöt
Rauman kaupungin keskusviraston toimintasääntö
Rauman kaupungin hallintosääntö

Rauman kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Rauman kaupungin palkinnon (Meripojat-palkinto) säännöt
Rauman kaupungin ilmoitusten tiedoksi saattaminen
Rauman kaupungin asiakirjoista perittävien lunastusten-ja niiden antamisesta perittävien maksujen vahvistaminen
Pohjoismaisiin ystävyyskaupunkeihin tehtävien opintomatkojen stipendirahaston säännöt
Rauman pohjoismaisten virallisten ystävyyskaupunkivierailujen säännöt
Apteekkari Nybergin rahaston säännöt
Rauman kaupungin pysäköintivirhemaksu
Rauman kaupungin sijoitustoiminnan perusteet
Rauman kaupungin laskutus-ja perintäohjeet
Rauman kaupungin yhteishankintoja koskevat ohjeet
Rauman kaupungin vapaaehtoisia vakuutuksia koskevat yleiset vakuuttamisperiaatteet
Rauman kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje
Rauman kaupungin sisäisen valvonnan-ja riskienhallinnan perusteet
Tietosuojapolitiikka ja tietoturva