Kaupunki ja hallinto

Anniskeluluvat myöntää aluehallintoviranomainen. Hakemukset toimitetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Hakemuksen käsittelyyn on varattava aikaa noin kaksi kuukautta. Tilapäisiä anniskelulupia myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota tilaisuuden luonteeseen ja laajuuteen sekä anniskelujärjestelyihin ja hakijan edellytyksiin hoitaa anniskelun valvonta ja järjestyksenpito tapahtumassa.

Hakemukseen tulee liittää tilaisuuden tai tapahtuman ohjelma ja pohjapiirros anniskelualueesta. Tapahtuman tilojen tai ulkoalueen tulee olla todisteellisesti anniskeluluvan hakijan hallinnassa tapahtuman ajan. Järjestäjien tulee osoittaa, että tapahtumaa varten on riittävät saniteettitilat.