Kaupunki ja hallinto

Tapahtuma-alueet

Raumalta löytyy erilaisia ja erikokoisia paikkoja tapahtumien järjestämiseen. Kaupungin keskeisimmistä tapahtumien järjestämiseen soveltuvista paikoista ja alueista on laadittu aluekortit. Korteissa olevan tiedon, karttojen ja kuvien avulla on mahdollista arvioida paikan soveltuvuutta tapahtuman järjestämiseen.

Lue lisää alueen käyttöluvan hakemisesta.