Kaupunki ja hallinto

Listaan on koottu tietoa yleisimmin tarvittavista luvista ja viranomaisilmoituksista, joista tapahtuman järjestäjän täytyy huolehtia. Suurimmalle osalle tapahtumista ovat pakollisia ainakin alueen käyttölupa ja poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta. Lupien ja ilmoitusten määrä riippuu tapahtuman luonteesta ja koosta sekä sen vaikutuksista tapahtuma-alueen lähiympäristöön.

  • Lupien hakeminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Luvat ja ilmoitukset otetaan käsittelyyn, kun kaikki niihin kuuluvat liitteet ja selvitykset on laadittu ja toimitettu käsittelijöille.
  • Tapahtuman järjestäjä huolehtii, että kaikki tarpeelliset luvat on haettu, ilmoitukset tehty ja muut tarpeelliset järjestelyt hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista.