Kaupunki ja hallinto

Mikäli äänioikeutettu henkilö ei pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, hän voi äänestää ennakkoon kotiäänestyksen avulla omassa kotikunnassaan. Tällöin hänen luonaan vierailee sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Äänestäjän on ilmoitettava oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle siitä, että hän haluaa äänestää kotonaan. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua tiistaihin 1.6. klo 16 mennessä. Ilmoittautumiset voi tehdä puhelimitse virka-aikana numeroon 044 403 6027, 044 403 7936 tai 040 172 9528 tai kirjallisesti osoitteeseen Rauman kaupungin keskusvaalilautakunta, Kanalinranta 3, 26100 Rauma tai sähköpostitse kirjaamo@rauma.fi.

Kotiäänestys- ja ennakkoäänestys alkavat 29.5.