Kaupunki ja hallinto

Rauman tarina, osa 2 -teksti pinkillä taustalla, piirroshahmo sulo huudahtaa Vau!.Näin syntyi Tarinan kakkososa

Rauman Tarinan kakkososan valmisteluun osallistui laajasti erilaisia sidosryhmiä elo-marraskuun 2017 aikana. Strategisia asioita pohdittiin lukuisissa eri työpajoissa niin kaupungin johtoryhmän, -hallituksen kuin -valtuuston kanssa.

Ulkoisista sidosryhmistä ovat strategiaa olleet päivittämässä muun muassa Raumarohkeiden, lasten parlamentin, nuorisovaltuuston, ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston edustajat.

Lokakuussa strategialuonnos oli kaikkien raumalaisten nähtävillä kommentointia varten ja myös kaupungin työntekijöille tehtiin luonnosvaiheessa kysely. Asukas- ja henkilöstökyselyihin saatiin yhteensä lähes 500 vastausta.