Vapaa-aika ja liikunta

Kalastuksessa on noudatettava voimassaolevan kalastus- ja muun lainsäädännön määräyksiä.

1.1.2016 alkaen vapaa-ajan verkkokalastajan on oikeus saada luvat enintään kahdeksaan lupamerkkiin, mikä oikeuttaa kalastamaan enintään 240 metrillä pohjaverkkoja tai 120 metrillä pintaverkkoja. Pyydysmerkki oikeuttaa pitämään pientä rysää, katiskaa, pitkäsiima tai rapumertaa.

Kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehekalastusmaksu on yhdistetty kalastonhoitomaksuksi, jonka maksavat kaikki 18-64-vuotiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kuin ongintaa, pilkintää ja silakan litkausta. Maksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä koko maassa. Rauman kaupungin kalastuslupa-alueella viehekalastus useammalla vavalla on myös sallittu pelkällä kalastuksenhoitomaksulla. Kalastonhoitomaksun suuruus on 45 euroa/vuosi, 15 euroa/viikko ja 6 euroa/vuorokausi.

Uusi kalastuslaki edellyttää, että kalastajan tulee rekisteröityä, kun hän maksaa kalastonhoitomaksun ensimmäistä kertaa. Rekisteröinti tapahtuu Eräluvat.fi-verkkokaupassa tai puhelinpalvelussa 020 69 2424.

Pyydysmerkkejä voi ostaa verkkokaupasta sekä kaupungin palvelupiste Pyyrmanista, Valtakatu 2 A.

Kaupallinen kalastus

Kaupalliset kalastajat, jotka haluavat käyttöönsä enemmän kuin kahdeksan lupamerkkiä, hakevat luvan kirjallisesti. Rysäkalastukseen luvan myöntää ympäristö- ja lupalautakunta. Luvan saanti edellyttää hakijan rekisteröitymistä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylläpitämään kaupallisten kalastajien rekisteriin.

Lupahakemus kaupalliseen verkkokalastukseen Rauman kaupungin kalastulupa-alueella palautetaan joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.ympla@rauma.fi tai postitse Rauman kaupunki, Ympäristönsuojelu, PL 104, 26101 Rauma.