Asuminen ja ympäristö

Rauman liikenneturvallisuustyöryhmä toteutti lokakuussa 2018 sähköisen kyselyn yhteistyössä Strafica Oy:n kanssa, jossa selvitettiin suojatiekäyttäytymistä, siihen liittyviä haasteita sekä mahdollisia parannuskeinoja eri liikkujaryhmien näkökulmista. Kyselyssä kartoitettiin toimintatapoja jalankulkijoiden, pyöräilijöiden sekä autoilijoiden näkökulmista.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 794 henkilöä. Tulosten perusteella kaikilla liikkujaryhmillä löytyy parannettavaa suojatiekäyttäytymisessä.

  1. Jalankulkijoiden suojatiekäyttäytymisen osalta eniten parannettavaa koetaan olevan heidän havaittavuudessaan pimeään vuodenaikaan (heijastimet, huomioliivit). Jalankulkijoiden toivotaan myös keskittyvän nykyistä enemmän tienylitykseen sekä viestivän selkeämmin aikeistaan ylittää tie.
  2. Pyöräilijöiden osalta merkittävimmäksi ongelmaksi koetaan se, että pyöräilijät eivät noudata tai tiedosta väistämisvelvollisuuttaan tilanteissa, joissa heidän pitäisi pyörätien jatketta ajaessaan väistää oikealta ja vasemmalta tulevaa liikennettä. Myös pyöräilijöillä on vastaajien mielestä parannettavaa pimeällä näkymisessä.
  3. Autoilijoiden toivotaan laskevan ajonopeuksia suojateiden kohdilla ja viestivän siten selkeämmin jalankulkijoille, että aikovat päästää heidät turvallisesti tien ylitse. Vastausten perusteella valitettavan yleistä näyttäisi olevan myös se, että autoilija ei pysähdy suojatien eteen, vaikka viereisellä kaistalla oleva auto olisikin pysähtynyt.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin myös merkitsemään kartalle jalankulkijan, pyöräilijän tai autoilijan kannalta ongelmallisia suojateitä, sekä vastaajille suojateillä sattuneita tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita. Karttavastauksia kertyi kaikkiaan lähes 1600 kappaletta.

Varsinaisia tapaturmia merkittiin yhteensä 63, mutta läheltä piti -tilanteita vastaajat merkitsivät jopa 264 kappaletta. Ongelmallisimmiksi kohdiksi nousivat Hankkarintien ja Vähämaanpuiston ylittävä suojatie Laivurinpolun kohdalla, Luoteisväylän ja Tehtaankadun liittymä sekä Luoteisväylän, Junamiehenkadun ja Sorkantien kiertoliittymä.

Kaikille edellä mainituille kohteille on yhteistä se, että niillä on paljon kevyttä liikennettä. Kuitenkin jokaisessa kohteessa on erityyppisestä ongelmasta kyse ja näin ollen niihin haetaan erilaista ratkaisua. Toiset kohteet vaativat isompia järjestelyjä, mutta jo pienillä asioilla voidaan vaikuttaa liikenneympäristön turvallisuuteen. Esimerkiksi Vähänmaanpuiston suojatieylityksestä varoitetaan autoilijoita jo nyt esimerkiksi tärinäraidoilla.

Lisätietoa kyselyn tuloksista löydät raportista Rauman suojatiekyselyn yhteenveto 26.10.2018 (pdf)