Asuminen ja ympäristö

Rauman kaupungin liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ja edistetään poikkihallinnollisessa liikenneturvallisuustyöryhmässä. Työryhmän toiminta on ennen kaikkea koordinoivaa; konkreettisten toimien suunnittelua, tehtävien jakamista edelleen yksiköihin ja sidosryhmiin, liikenneturvallisuuteen liittyvää viestintää, liikenneturvallisuustilanteen seurantaa jne. Työryhmän toiminnassa painopiste on liikennekasvatuksessa ja viestinnässä, mutta myös liikenneympäristöön liittyviä turvallisuuskysymyksiä käsitellään. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen on keskeinen osa liikenneturvallisuustyötä ja kuuluu siten työryhmän toimintakenttään. Työryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.