Asuminen ja ympäristö

Vanhan Rauman suojelua, rakentamista ja kehittämistä koskevat tavoitteet määritellään asemakaavassa. Asemakaavan toteuttamista ohjaamaan on asetettu Vanhan Rauman erityiselin, jota on kuultava lupaa edellyttävistä hankkeista. Myös sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät välttämättä tarvitse lupaa, mutta ovat muutoin merkityksellisiä, käsitellään tarvittaessa erityiselimen kokouksessa.

Vanhan Rauman erityiselin koostuu kaupunginhallituksen nimeämistä luottamushenkilöistä sekä Museoviraston ja Rauman kaupungin asiantuntijoista. Erityiselin nimetään kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Museovirasto nimeää oman edustajansa.

Vanhan Rauman suunnittelun ohjauksesta vastaava arkkitehti valmistelee lausunnot erityiselimelle, joka ottaa kantaa käsiteltävään hankkeeseen ja antaa lausuntonsa rakennusvalvonnalle. Mikäli erityiselin ei ole yksimielinen, tulee asiasta pyytää erikseen lausunto Museovirastolta.

Vanhan Rauma erityiselimen jäsenet 2020-2024

Pauli Antola, puheenjohtaja
Pekka Wallenius, varapuheenjohtaja
Tuomo Grundström, jäsen
Timo Hannelius, jäsen
Robin Landsdorff, Museoviraston edustaja
Tomi Suvanto, asiantuntija, teknisen toimialan toimialajohtaja
Olli-Pekka Kumpula, asiantuntija, tilapalvelujohtaja
Juha Eskolin, asiantuntija, kaavoitusjohtaja
Aino Koivukari, asiantuntija, Maailmanperintökoordinaattori
Hanna-Leena Salminen, asiantuntija, museointendentti
Mervi Tammi, asiantuntija, kaavoitusarkkitehti
Henri Raitio, asiantuntija, esittelijä ja sihteeri