Asuminen ja ympäristö

Vanhan Rauman suojelua, rakentamista ja kehittämistä koskevat tavoitteet määritellään asemakaavassa. Asemakaavan toteuttamista ohjaamaan on asetettu Vanhan Rauman Erityiselin, jota on kuultava lupaa edellyttävistä hankkeista. Myös sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät välttämättä tarvitse lupaa, mutta ovat muutoin merkityksellisiä, käsitellään tarvittaessa Erityiselimen kokouksessa.

Vanhan Rauman Erityiselin koostuu kaupunginhallituksen nimeämistä luottamushenkilöistä sekä Museoviraston ja Rauman kaupungin asiantuntijoista. Erityiselin nimetään kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Museovirasto nimeää oman edustajansa.

Vanhan Rauman suunnittelun ohjauksesta vastaava arkkitehti valmistelee lausunnot Erityiselimelle, joka ottaa kantaa käsiteltävään hankkeeseen ja antaa lausuntonsa rakennusvalvonnalle. Mikäli Erityiselin ei ole yksimielinen, tulee asiasta pyytää erikseen lausunto Museovirastolta.

Toimikaudella 2017-2019 Vanhan Rauma Erityiselimen jäseniä ovat:

Kirsi-Marja Siltavuori-Illmer, puheenjohtaja

Pekka Wallenius, varapuheenjohtaja

Tapio Ailasmaa, jäsen

Anita Koivu, jäsen

Robin Landsdorff, Museoviraston edustaja

Henri Raitio, asiantuntija, esittelijä ja sihteeri

Mervi Tammi, asiantuntija, kaavoitusarkkitehti

Tomi Suvanto, asiantuntija, teknisen toimialan toimialajohtaja

Seppo Heikintalo, asiantuntija, tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja

Juha Eskolin, asiantuntija, kaavoitusjohtaja

Hanna-Leena Salminen, asiantuntija, museointendentti