Asuminen ja ympäristö

Maastossa liikkuminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla vaatii aina maanomistajan luvan, jokamiehenoikeudella maastossa ei saa ajaa.

Maastossa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla järjestettäviin toistuviin tai pysyviin kilpailuihin tai harjoituksiin tarvitaan lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lupaa ei tarvita, mikäli toiminta sijoittuu tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, johon on myönnetty toiminnalle ympäristölupa.

Lupahakemuksen liitteenä on oltava kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus sekä selvitys mm. turvallisuusnäkökohdista ja maastovaurioiden korjaus- ja siivoustoimenpiteistä.

Lupahakemukset jätetään Lupapiste –palvelun kautta.