Asuminen ja ympäristö

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Meluntorjunnan tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa melusta on mahdollisimman vähän haittaa. Erilaiset toiminnot, kuten rakennustyöt, katutyöt, maansiirtotyöt ja yleisötilaisuudet saattavat aiheuttaa melua, joka häiritsee lähialueen asukkaita tai haittaa työntekoa. Siksi tilapäisistä melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoitukset jätetään Lupapistepalvelun kautta.