Asuminen ja ympäristö

Puistojen kunnossapito on wihertoimen näkyvin ja työllistävin yksikkö, jonka tehtäviin kuuluvat kaikki puistojen hoitoon liittyvät tehtävät nurmikonleikkuusta kesäkukkiin, puihin ja pensaisiin.

Wihertoimen tehtävänä on hoitaa kaupungin asemakaavan mukaisia viheralueita, puistoja ja leikkikenttiä istutuksineen, rakenteineen, kalusteineen ja laitteineen. Myös muistomerkit ja patsaat ovat yksikön hoidossa.

Puistojen hoidossa noudatetaan Viherympäristöliitto ry:n ja Kaupunginpuutarhurien seura ry:n hoitoluokitusta, joka määrittelee hoidon laatutason.

Talkoilla oma lähiympäristö viihtyisäksi

Aktiivisia talkoolaisia ovat perinteisesti olleet koulut, järjestöt, seurat ja yhdistykset, mutta kaikilla on mahdollisuus tehdä lähiympäristöstään viihtyisämpi.

Kaupungin henkilöresurssien vähentyessä talkootyön merkitys vain kasvaa. Talkoilu oman elinympäristön viihtyisyyden parantamiseksi tuo hyvän mielen ja toimii kannustavana esimerkkinä tärkeästä työstä ympäristön hyväksi.

Talkoilla voit kaupungin omistamilla julkisilla alueilla, kuten lähimetsissä, leikkikentillä, teiden varsilla ja rannoilla. Voit esimerkiksi siivota ympäristöä keräämällä roskia, haravoimalla, kitkemällä vieraslajeja tai tekemällä muita viheralueiden viihtyisyyttä lisääviä tehtäviä. Wihertoimen kanssa voit sopia talkootöistä ja saada neuvoa niiden toteuttamiseen.

Penkkiohjelma

Wihertoimella on jo useamman vuoden ollut penkkiohjelma, jossa tarkoitus on vuosittain lisätä ja korvata vanhoja irtopenkkejä kaupunkialueella kiinteillä penkeillä. Ohjelmassa pyritään toteuttamaan kuntalaisten toiveita. Toiveita voi jättää palautepalvelun kautta.