Asuminen ja ympäristö

Rauman kaupungin alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin 50 henkilövahinkoon johtavaa liikenneonnettomuutta (keskiarvo v. 2011–2015). Liikenneonnettomuuksissa menehtyy keskimäärin yksi henkilö ja loukkaantuu keskimäärin 56 henkilöä vuosittain. Henkilövahingoista 38 % on tapahtunut henkilöautolla liikenteessä olleille, 25 % mopoilijoille ja moottoripyöräilijöille ja 32 % jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 15–17-vuotiaiden onnettomuusriski (henkilövahinkojen määrä ikäryhmän kokoon suhteutettuna) on korkein. Myös 18–24-vuotiaiden onnettomuusriski on korkea.

Liikenneturvallisuustyö on osa paikallista turvallisuustyötä ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Turvallinen elinympäristö on viihtyisä ja vetovoimainen. Turvallinen ja viihtyisä liikenneympäristö houkuttelee myös tekemään entistä enemmän matkoja jalan ja polkupyörällä. Lisääntyvästä arkiliikunnasta hyötyy jokainen kävelijä ja pyöräilijä. Turhan autoliikenteen vähenemisestä hyötyvät kaikki.