Asuminen ja ympäristö

Ympäristöviranomainen valvoo jätelain ja annettujen määräysten noudattamista. Käytännössä valvontaan kiinteistöjen jätehuoltoa, alueiden roskaamista ja keräyspisteiden kuntoa.

Jätehuollon lakisääteiset tehtävät jaetaan valvontaan, järjestämiseen sekä palveluun. Ympäristöviranomainen toimii jätehuollon valvontaviranomaisena ja jätehuollon palvelutehtävistä vastaa Rauman seudun jätehuoltolaitos.

Käytöstä poistetun maanalaisen öljysäiliön poistamisvelvoite

Rauman kaupungin ympäristönsuojelumääräysten (1.5.2022) 21 §:n mukaan käytöstä poistettava maanalainen öljysäiliö tulee poistaa maaperästä kaikkine rakenteineen. Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen maanalaisen öljysäiliön poistamisesta, mikäli säiliön poistaminen on taloudellisesti kohtuutonta tai poistaminen vaarantaa esimerkiksi asuinrakennuksen rakenteet ja säiliö on tyhjennetty sekä puhdistettu. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Poikkeamishakemuksen käsittelystä peritään Rauman kaupungin ympäristönsuojelun taksan mukainen maksu. Poikkeamishakemukseen tulee liittää vähintään kartta tai asemapiirros öljysäiliön sijainnista kiinteistöllä sekä öljysäiliön tarkastuspöytäkirja, jonka tulee olla valtuutetun tarkastajan laatima. Pöytäkirjasta tulee käydä ilmi,  että säiliö on tyhjennetty ja puhdistettu sekä onko säiliö ehjä.).

Voit täyttää ja lähettää hakemuslomakkeen ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseen öljysäiliön poistamisvelvoitteen osalta tästä: Hakemus poikkeamiseen öljysäiliön poistamisvelvoitteesta. Muista liittää hakemukseen tarvittavat liitteet.