Asuminen ja ympäristö

Ympäristöviranomainen valvoo jätelain ja annettujen määräysten noudattamista. Käytännössä valvontaan kiinteistöjen jätehuoltoa, alueiden roskaamista ja keräyspisteiden kuntoa.

Jätehuollon lakisääteiset tehtävät jaetaan valvontaan, järjestämiseen sekä palveluun. Ympäristöviranomainen toimii jätehuollon valvontaviranomaisena ja jätehuollon palvelutehtävistä vastaa Rauman seudun jätehuoltolaitos.