Asuminen ja ympäristö

Maalämpökaivon poraaminen vaatii asemakaava-alueella ja pohjavesialueella toimenpideluvan hakemista. Muilla alueilla tehdään toimenpideilmoitus, ellei toimenpiteen ympäristön, yleisen edun tai naapurien kannalta katsota vaativan toimenpidelupaa.

Jos maalämpökaivo halutaan toteuttaa uudisrakentamisen yhteydessä, sisällytetään lupa uudisrakennuksen rakennuslupaan. Jos hankkeen edetessä kesken rakennusajan päätetään maalämmön asentamisesta, tulee toimenpiteelle hakea oma toimenpidelupa.

Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kannattaa hankkeeseen ottaa mukaan ammattilainen, jolla on riittävät edellytykset ja tarvittava kokemus energiakaivojen poraamisesta.

Katso täältä lisäohjeet maalämpökaivon luvan hakemiseen

Rakennusvalvonnan maksut