Asuminen ja ympäristö

Kaavoitetuilla alueilla katujen ja teiden nimet määritetään asemakaavassa. Asemakaavoittamattomilla alueilla tien nimen vahvistaa tekninen valiokunta.

Kiinteistö- ja mittaustoimi ylläpitää yhteistyössä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa kaupungin osoitejärjestelmää. Osoite annetaan pääsääntöisesti rakennuspaikkoina käytettäville kiinteistöille ja rakennuksille, sekä tarpeen mukaan myös muillekin kohteille. Osoite muodostuu tien-/kadunnimestä sekä osoitenumerosta.

Kaavojen tai tiestön uudistumisen takia saattaa ilmetä tarve muuttaa osoitteita. Kiinteistö- ja mittaustoimi lähettää tällöin asianomaisille kiinteistöille sekä viranomaiselle ilmoituksen osoitteen muuttumisesta.