Asuminen ja ympäristö

Rauman kaupunki liittyi keväällä 2013 Hinku-edelläkävijäkuntien joukkoon, jotka yhteistyössä yritysten, kansalaisten ja asiantuntijoiden kanssa pyrkivät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Hinku-hankkeen kunnat vähensivät vuosina 2007-2012 kasvihuonepäästöjään keskimäärin 19 %. Rauman ilmastopäästöt vähenivät ajanjaksolla 10 %. Sähkön käytöstä aiheutuneet päästöt vähenivät eniten. Suomen ympäristökeskuksessa on arvioitu,  että ilmastonmuutoksen hillintää voidaan kunnissa vauhdittaa varsin pienin resurssein ja samalla pystytään tukemaan aluetalouden kehitystä.

Rauman kaupunki jatkaa osallistumistaan kansalliseen energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja on mukana myös tulevalla kaudella 2017–2025. Sopimuksen tavoitteena on parantaa toiminnan energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvaan energiaan liittyviä toimenpiteitä. Sopimuskaudella Raumalla muun muassa kartoitetaan aurinkopaneelien asennusmahdollisuuksia kaupungin omiin kiinteistöihin.

Rauma on sitoutunut tehostamaan omaa energiankäyttöään seuraavien yhdeksän vuoden aikana kahdessa vaiheessa, 4 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 7,5 prosenttia (5039 MWh) vuoteen 2025 mennessä. Säästö lasketaan vuoden 2015 tasosta.

Tehdyt säästötoimet ja säästölaskenta KETS-tavoitteisiin nähden, 30.4.2020