Asuminen ja ympäristö

Mikä on ilmastokumppanuus?

Ilmastokumppanuudessa yritykset ja yhteisöt ottavat osaa ilmastotalkoisiin eli vähentävät yhteistyössä sijaintikuntansa kanssa kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Ilmastokumppanuus on yksi Rauman Hinku- eli hiilineutraali kunta -toimenpiteistä ja se on suunnattu erityisesti mikro- ja pk-yrityksille.

Kunnan ilmastokumppaniksi lähtenyt yritys tai muu organisaatio laatii oman suunnitelmansa päästöjen vähentämiseksi. Yritys tai organisaatio allekirjoittaa ilmastositoumuksen sen kunnan kanssa, jonka alueella sillä on toimintaa. Ilmastositoumukseen kirjataan yrityksen tai organisaation ja kunnan keskeiset ilmastotavoitteet päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastotavoitteet ja -teot voivat koskea esimerkiksi energiansäästöä, energiatehokkuutta, jätehuoltoa tai logistiikkaa. Ilmastositoumuksen merkiksi yritys tai organisaatio saa Hinku-kunniakirjan ja oikeuden käyttää Hinku-tunnusta viestinnässään.

Miksi ilmastokumppaniksi?

Lähtemällä kunnan ilmastokumppaniksi yritys tai organisaatio saa ennen kaikkea imagoarvoa: Ilmasto- ja ympäristönäkökohtien tiedostaminen ja huomioiminen yrityksen toiminnassa on yhä tärkeämpää – jopa vaatimus ison yrityksen valitessa alihankkijaansa. Päästöjä vähennetään usein energian käyttöä ja kulutusta vähentämällä. Päästöjen vähentämisestä hyötyy ympäristön lisäksi myös toimija saadessaan energia- ja materiaalikulujen pienentyessä suoraa rahallista säästöä.

Taloudellisen hyödyn,  parantuneen kilpailukyvyn ja ympäristönäkökohtien huomioimisen lisäksi ilmastokumppanuus-toimintatavan etuna on keveys ja joustavuus. Mukaan lähteminen on maksutonta. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja itse asetettujen tavoitteiden noudattamiseen ja päivittämiseen. Ilmastokumppanuuteen liittyvä vuosittainen raportointi on kevyttä. Satahima-hanke tarjoaa muun muassa uutiskirjeiden ja vuosittaisten kumppanuustapaamisten kautta tietoa ja Satakunnan laajuisen ilmastokumppaneiden verkoston toiminnan toteuttamiseksi. Hankehenkilöstö on tukena tavoitteiden asettelussa ja seurannassa sekä tarjoaa näkyvyyttä tilaisuuksissa ja mediassa.