Tontin muodostaminen ja jakaminen

Tontin lohkominen

Asemakaavan ja tonttijaon mukainen kaavatontti erotetaan lohkomalla. Tontti merkitään kiinteistörekisteriin lohkomisen tultua lainvoimaiseksi. Tontti on rakentamiskelpoinen vasta sitten kun se on merkitty rekisteriin.

Lohkomisessa pidetään toimituskokous, josta laaditaan pöytäkirja. Tontti merkitään maastoon tonttikartan osoittamalla tavalla.

Asemakaavoittamattomilla alueilla ja niillä asemakaavoitetuilla alueilla, jotka eivät ole sitovan tonttijaon piirissä (pääasiassa Rauman maalaiskunnassa, Kodisjoella ja Lapissa rakennuskaavoitetut alueet) viranomaisena toimii valtion Maanmittauslaitos.

Lohkomisen normaali kesto Rauman kaupungin tekemänä on tiedottamis- ja valitusajat huomioon ottaen noin kaksi kuukautta.

Lohkomisen kustannukset riippuvat tontin koosta.

Enintään 2000 m²:n suuruisen tontin lohkomisen perusmaksu on 750 euroa, enintään 10000 m²:n tontin maksu on 930 euroa ja yli 10000 m²:n tontin maksu on 1110 euroa.

Tonttijako

Tonttijako osoittaa, miten rakennuskortteli jaetaan rakennuspaikoiksi. Tonttijaot hyväksytään joko asemakaavan yhteydessä tai erillisessä käsittelyssä.

Tonttijako voi olla ohjeellinen tai sitova. Sitovan tonttijaon mukainen rakennuspaikka on tontti. Tontille voi saada rakennusluvan vasta, kun se on merkitty kiinteistörekisteriin lohkomisen tai muun toimenpiteen perusteella.

Rauman kaupunki laatii kustannuksellaan asemakaavan mukaisen rakennuskorttelin ensimmäisen tonttijaon. Mikäli korttelin maanomistaja hakee tonttijaon muutosta, se tehdään hänen kustannuksellaan.

Tonttijaon muutoksen käsittely kestää maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät määräajat huomioon ottaen noin kaksi kuukautta.

Tonttijaon laatimisen ja muuttamisen perusmaksu on 420 euroa, kun kyseessä on 1-2 tonttia. Seuraavat tontit lisäävät maksua 50 euroa tonttia kohti. Poikkeuksellisen suuritöisestä muutoksesta peritään aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset.