Asuminen ja ympäristö

Tontin lohkominen

Asemakaavan ja tonttijaon mukainen kaavatontti erotetaan lohkomalla. Tontti merkitään kiinteistörekisteriin lohkomisen tultua lainvoimaiseksi. Tontti on rakentamiskelpoinen vasta sitten kun se on merkitty rekisteriin.

Lohkomisessa pidetään toimituskokous, josta laaditaan pöytäkirja. Tontti merkitään maastoon tonttikartan osoittamalla tavalla.

Asemakaavoittamattomilla alueilla ja niillä asemakaavoitetuilla alueilla, jotka eivät ole sitovan tonttijaon piirissä (pääasiassa Rauman maalaiskunnassa, Kodisjoella ja Lapissa rakennuskaavoitetut alueet) viranomaisena toimii valtion Maanmittauslaitos.

Lohkomisen normaali kesto Rauman kaupungin tekemänä on tiedottamis- ja valitusajat huomioon ottaen noin kaksi kuukautta.

Lohkomisen kustannukset riippuvat tontin koosta.

Rauman kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksan löydät täältä:

Kiinteistötoimitusmaksutaksa, PDF

Tonttijako

Tonttijako osoittaa, miten rakennuskortteli jaetaan rakennuspaikoiksi. Tonttijaot hyväksytään joko asemakaavan yhteydessä tai erillisessä käsittelyssä.

Tonttijako voi olla ohjeellinen tai sitova. Sitovan tonttijaon mukainen rakennuspaikka on tontti. Tontille voi saada rakennusluvan vasta, kun se on merkitty kiinteistörekisteriin lohkomisen tai muun toimenpiteen perusteella.

Rauman kaupunki laatii kustannuksellaan asemakaavan mukaisen rakennuskorttelin ensimmäisen tonttijaon. Mikäli korttelin maanomistaja hakee tonttijaon muutosta, se tehdään hänen kustannuksellaan.

Tonttijaon muutoksen käsittely kestää maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät määräajat huomioon ottaen noin kaksi kuukautta.

Tonttijaon laatimisestai muuttamisesta sekä ennakkotulkinnasta perittävät korvaukset löydät täältä:

Tonttijaon-laatimisesta-tai-muuttamisesta-seka-ennakkotulkinnasta-perittavat-kustannukset, PDF