Asuminen ja ympäristö

Muuttuva Selkämeri – Selkämeren muuttuva kalasto ja kalastus (Juha Hyvärinen, 2010)
Selkämerta kuormittaa myös muu Itämeri (M. Kämäri, H. Helminen, J. Hyvärinen, A. Inkala, J. Rinne, 2013)
Kuuskajaskarin linnakesaaren maisemaselvitys ja matkailun kehittämismahdollisuudet (Elina Mustalampi/TY, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksenlaitos, 2008)
Saaristoinfra (Rauman saaristo toiminta- ja luonnon ympäristönä -projekti, 2000)
Rauman uimavesien mikrobiologiseen laatuun vaikuttavat tekijät (Minna Kivimäki, Pro gradu -tutkielma, 2022)