Asuminen ja ympäristö

Taimenten pienpoikasten kevätseuranta vuonna 2020

Koskiniemi: Raumanjoen ja Eurajoen taimenten geneettinen analyysi
Koskiniemi: Raumanjoen ja Eurajoen taimenten geneettinen analyysi (taulukot)
Aaltonen: Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014
Aaltonen: Suunnitelma Raumanjoen kunnostamisesta taimen- ja kaupunkipurona
Aalto: Meritaimen Raumanjoessa – sähkökoekalastukset, DNA-tutkimus ja kunnostussuunnitelma
Väisänen ja Holsti: Rauman edustan merialueen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 2008-2012
Koskiniemi: Raumanjoen taimenen perinnöllinen rakenne DNA.n mikrosateliittimuuuntelun perusteella – muistio 2010

Ojala ja Kivinen: Rauman edustan merialueen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 2013-2017 

Ojala ja Kivinen: Rauman eteläisen väylän ja sataman syventämisen kalataloudellinen tarkkailu vuosina 2016 ja 2017

Rauman väylä ja satamantöiden kalataloudellinen tarkkailuraportti 2018