Asuminen ja ympäristö

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa, jos rakennus sijaitsee:

  • asemakaava-alueella
  • alueella, jolla on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n tarkoittama rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
  • alueella, jonka yleiskaavassa niin määrätään.

Purkaminen ei edellytä lupaa, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.

Myöskään talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkaminen ei edellytä purkamislupaa, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana.

Purkamislupahakemuksessa tarvittavia yleisimpiä asiakirjoja ovat:

Purkamislupa on voimassa kaksi vuotta. Kuitenkin, jos purkutyö on osana rakennuslupaa, on sen voimassaoloaika rakennusluvan voimassa olon mukaisesti viisi vuotta.

Sähköisestä asiointipalvelusta suunnittelija voi tilata naapuriselvitykset ym. aineiston lupaa varten.

Rakennusvalvonnan maksut