Purkamislupa

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa, jos rakennus sijaitsee:

 • asemakaava-alueella
 • alueella, jolla on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n tarkoittama rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
 • alueella, jonka yleiskaavassa niin määrätään.

Purkaminen ei edellytä lupaa, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.

Myöskään talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkaminen ei edellytä purkamislupaa, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana.

Purkamislupahakemuksessa tarvittavia yleisimpiä asiakirjoja ovat:

 • purkamislupahakemus
 • valtakirja hakemuksen allekirjoitamiseen, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
 • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa (lainhuutotodistus, vuokrasopimus tms.)
 • suunnitelmat kahtena sarjana
 • virallinen karttaote
 • selvitys naapurille tiedottamisesta
 • selvitys purkutyössä syntyvän purkujätteen käsittelystä
 • ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9-lomake)

Purkamislupa on voimassa kaksi vuotta. Kuitenkin, jos purkutyö on osana rakennuslupaa, on sen voimassaoloaika rakennusluvan voimassa olon mukaisesti viisi vuotta.

Rakennusvalvonnan maksut