Asuminen ja ympäristö

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 § mukaisesti rakennuslupa tarvitaan:

 • rakennuksen rakentamiseen
 • korjaus- tai muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen.

Rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika, jos kyseessä on vain määräajan paikallaan pysytettävä rakennus.

Rakennuslupahakemuksessa tarvitaan erilaisia liiteasiakirjoja riippuen hankkeen laajuudesta ja laadusta.

Yleisimpiä tarvittavia liiteasiakirjoja:

 • Rakennuslupahakemus
 • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
 • selvitys siitä, kuka tonttia tai rakennuspaikkaa hallitsee
 • rakennuksen pääpiirustukset kahtena sarjana (suuremmat hankkeet kolmena tai neljänä sarjana)
 • vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus
 • rakennushankeilmoitukset hankkeesta riippuen
 • selvitys naapurille tiedottamisesta

Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Sähköisestä asiointipalvelusta suunnittelija voi tilata naapuriselvitykset ym. aineiston lupaa varten.

Rakennusvalvonnan maksut