Asuminen ja ympäristö

Rauman kaupungin käyttämät koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät

Rauman kaupunki on 19.11.2012 alkaen siirtynyt käyttämään kartta- ja paikkatietotuotannossa yleiseurooppalaisen standardin mukaisia ETRS-GK22-tasokoordinaattijärjestelmää ja N2000-korkeusjärjestelmää.

Uusiin järjestelmiin siirtymisellä on parannettu valtakunnallista ja seudullista tietojenvaihtoa. Paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö tehostuu merkittävästi. Myös satelliittipaikannuslaitteet toimivat suoraan EUREF-FIN-järjestelmässä, mikä helpottaa mittaustöitä ja järjestelmien ylläpitoa.

Muutoksessa ovat olleet taustalla julkisen hallinnon suositukset 163, 196 ja 197 kunnallishallinnon tietohallinnolle.

Järjestelmän muunnos perustui koko kunnan kattaviin, tarkkoihin satelliittimittauksiin, joiden perusteella määritettiin muunnoskertoimet vanhan (KKJ) ja uuden järjestelmän (EUREF-FIN) välille.

N2000 -korkeusjärjestelmän käyttö

Raumalla on aiemmin ollut käytössä N60-korkeusjärjestelmä. Myös muutamien aineistojen korkeustiedot ovat vielä NN-järjestelmässä.

Korkeusmuunnoksessa voidaan käyttää ns. vakiokorjausta, joka on vakiosuuruinen korkeuskorjaus N60 ja N2000-korkeusjärjestelmien välillä. Raumalla vakiokorjaus on +0.337 metriä. NN-järjestelmästä N2000 järjestelmään siirryttäessä vakiokorjaus on +0.614 metriä.

Esimerkki siirtymisestä N60- ja NN-korkeusjärjestelmistä N2000-järjestelmään:
H (N2000) = H (N60) + 0.337 m
H (N2000) = H (NN) + 0.614 m

Muista olla tarkkana, mihin suuntaan korjauksen teet.

Vakiokorjauksella muunnetaan kaikki paikkatietoaineistojen N60 korkeusarvot N2000-korkeuksiksi, lukuun ottamatta suurinta tarkkuutta vaativia pisteitä, kuten korkeuskiintopisteet. Näihin pisteisiin on oma menetelmänsä.

Teoreettisen keskiveden (MW) suhteen korkeus lasketaan keskivesitaulukosta halutun vuoden ja korkeusjärjestelmän mukaan. N2000-korkeusjärjestelmän mukainen korkeus keskimerenpinnan suhteen on Raumalla noin 13 sentimetriä ylempänä (vuonna 2017).
Lisätietoa keskivedenkorkeudesta Ilmatieteenlaitoksen sivuilta (ilmatieteenlaitos.fi).

N2000 korkeusjärjestelmään siirtymisen edellyttää erityishuomiota suunnittelijoilta ja rakentajilta

Korkeustietojen käyttäjäkunta on runsasta ja arkipäivän käytännöt korkeustietojen suhteen toimittaessa voivat olla kirjavia. Korkeustietojen käsittelyn suhteen on tärkeää käyttää yhdenmukaista toimintamallia.

Yleissuosituksena on, että vanhojen koordinaattijärjestelmien aikana aloitetut työt saatetaan loppuun samassa järjestelmässä. Mahdollista on myös jo aloitetun projektin koordinaattitietojen muuntaminen uuden järjestelmän mukaisiksi, jos projekti on esimerkiksi vasta alkuvaiheessa. Tässäkin tilanteessa pitää varmistua, että kaikki saavat tiedon suunnitelman muutoksista.

Erityisesti siirtymäaikana on varmistuttava, minkä järjestelmän mukaisia korkeuksia käyttää. Korkeuskorjaus on myös huomattava tehdä oikeaan suuntaan.