Asuminen ja ympäristö

Purkamisilmoitus on tehtävä, vaikka purkaminen ei edellyttäisikään purkamislupaa.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 vuorokautta ennen purkutyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamisilmoitukseen liitettäviä yleisimpiä asiakirjoja ovat:

Rakennusvalvonnan maksut