Asuminen ja ympäristö

Rauman kaupungin omistamat tontit ja rakennuspaikat vuokrataan yleensä 30-60 vuodeksi. Vuokraoikeus voidaan pääsääntöisesti siirtää kaupunkia kuulematta kolmannelle. Vuokralaisella on muutamia kohteita lukuun ottamatta oikeus ostaa tontti omakseen, kun tontin maanvuokrasopimuksessa tarkoitettu rakentamisvelvoite on täytetty.

Rauman kaupunki laskuttaa maanvuokrat vuokrasopimuksen mukaisesti.

Vuokralainen on velvollinen kirjaamaan vuokraoikeuden (erityisen oikeuden kirjaaminen). Kirjaamista on haettava Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien.

maankäyttöasiantuntija
0444037858