Ilmoitukset ja rekisteröinnit

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Rekisteröinnin edellytyksistä on säädetty ympäristönsuojelulain (86/2000) 30 §:ssä. Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista.

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 3 §:n mukaan sataman pitäjän on tehtävä jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Huvivenesatama voi tehdä toisen huvivenesataman kanssa yhteisen jätehuoltosuunnitelman.

Mikäli satama ei tarvitse toimintaansa varten ympäristölupaa, sataman jätehuoltosuunnitelmasta tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Huvivenesatamien osalta jätehuoltosuunnitelma on kuitenkin toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä (jätelaki 100 §). Ammattimaista keräystä on esimerkiksi kunnan tai muiden jätehuollon palveluyritysten jätteiden kokoamista vastaanottopaikkoihin jätteen edelleen kuljettamiseksi käsittelyyn. Ilmoitus jätetään sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan.

Ilmoitukset jätetään Lupapiste –palvelun kautta.